четвъртък, 15 януари 2015 г.

Как един високоговорител възпроизвежда звук: Animagraff

Интересна графика на www.animagraffs.com, която обяснява принципа на работа на един високоговорител.
Графиките са дело на Jacob O'Neil

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...