Как един високоговорител възпроизвежда звук: Animagraff

Интересна графика на www.animagraffs.com, която обяснява принципа на работа на един високоговорител.
Графиките са дело на Jacob O'Neil

Популярни публикации